Pravidla

 

Ke stažení ve formátu PDF ZDE

 

Č. j.: 17/ŠZ/2014

Podmínky pro přihlašování a účast v soutěžích a přehlídkách vyhlašovaných MŠMT

1. Přihlašování na soutěže a přehlídky

1.1 Zásadní podmínkou účasti v soutěži či přehlídce je:

a) řádné seznámení s organizačním řádem, propozicemi a organizačními informacemi příslušné soutěže, zveřejněnými na adrese: http://soutezekhk.ssis.cz;

b) podání řádně vyplněné závazné přihlášky;

c) zaslání kompletně vyplněné výsledkové listiny nižšího kola (u soutěží, kde tato listina nahrazuje přihlášku).

1.2 Na soutěže a přehlídky je možné se přihlašovat průběžně, a to písemně, kdy zašlete řádně vyplněnou závaznou přihlášku do termínu uzávěrky přihlášek na e-mailovou adresu osoby, která je uvedena v termínovém kalendáři soutěží a přehlídek pro daný školní rok v příslušném okresu a v organizačních informacích příslušné soutěže či přehlídky.

1.3 Formulář přihlášky je součástí organizačních informací k příslušné soutěži či přehlídce, které jsou umístěny na internetové adrese http://soutezekhk.ssis.cz.

1.4 Školní garant příslušné soutěže či přehlídky, resp. vysílající organizace odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce. Neuvedením správných údajů na přihlášce se přihlašující vystavuje nebezpečí chybného zařazení do soutěžní kategorie a diskvalifikace či vystavení diplomu s chybnými údaji. Pořadatel neodpovídá za případné vzniklé ztráty (např. zbytečným příjezdem přihlášeného na soutěž neodpovídající kategorie), které byly způsobeny nedodržením tohoto ustanovení.

1.5 Podání přihlášky je zároveň považováno za vyjádření souhlasu s Podmínkami pro přihlašování a účast v soutěžích a přehlídkách a závazku je dodržovat.

1.6 Přijetí přihlášek pořadatel nepotvrzuje. Informaci o postupujících žácích obdrží mailovou poštou škola (příp. školní garant, uvedený v přihlášce). Zároveň je seznam postupujících zveřejněn na http://soutezekhk.ssis.cz.

2 Správa osobních údajů

2.1 Podmínkou pro zařazení zájemce k účasti na soutěži či přehlídce je podání závazné přihlášky a poskytnutí požadovaných osobních údajů. Podáním přihlášky přihlašující se, resp. vysílající organizace poskytuje souhlas se zpracováním příslušných osobních údajů. V případě nesouhlasu se zpracováním některého z osobních údajů (přehled uveden níže) je nutné tento nesouhlas vyjádřit písemně na e-mailovou adresu příslušného okresního referenta soutěží a přehlídek.

2.2 Přijímáním přihlášek na soutěže a přehlídky se pořadatel stává správcem osobních údajů všech osob přihlášených na soutěže a přehlídky a je povinen postupovat v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. Zpracování těchto údajů je upraveno samostatným vnitřním předpisem tak, aby byla zajištěna ochrana před jejich zneužitím. Tento vnitřní předpis je případným zájemcům k dispozici na pracovišti Hradec Králové.

2.3 Osobní údaje každého přihlášeného jsou zaneseny do vnitřního informačního systému, z něhož jsou generovány příslušné dokumenty k soutěži a v němž jsou uchovávány do té doby, kdy příslušná osoba požádá o jejich výmaz.

2.4 Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním hlavní činnosti organizace, v nezbytném rozsahu a za účelem:

· zařazení zájemců na konkrétní soutěže a přehlídky a organizační příprava soutěží a přehlídek;

· vystavení diplomů;

· přípravy nezbytné dokumentace k soutěžím či přehlídkám (prezenční a výsledková listina, předávací protokoly, fotodokumentace…);

· možnosti kontaktování přihlášeného v případě potřeby;

· nutnosti archivace a evidence;

· poskytnutí údajů požadovaných státními orgány či orgány územní samosprávy v případech čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů;

· prezentace a propagace.

2.5 Pořadatel zpracovává o každém přihlášeném následující osobní údaje:

· identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, název a adresa vysílající organizace (školy);

· kontaktní údaje – adresa domů, telefonické spojení, e-mailová adresa;

· další údaje – ročník, třída, zdravotní klasifikace (dle charakteru soutěže);

· fotografie z průběhu soutěží a přehlídek.

 

3 Účastnické poplatky a způsob úhrady

3.1 U některých soutěží a přehlídek může být vybírán účastnický poplatek a jeho úhrada je podmínkou pro účast na nich.

3.2 Úhrada účastnického poplatku proběhne v hotovosti při prezenci před zahájením akce a účastník (vysílající organizace, škola) poté obdrží na místě daňový doklad.

4 Stornovací podmínky

4.1 Všechny podané přihlášky jsou závazné.

4.2 Přihlášku na soutěž či přehlídku lze zrušit pouze písemně nebo e-mailem adresovaném výhradně příslušnému okresnímu referentovi soutěže či přehlídky do data uzávěrky příjmu přihlášek.

4.3 Pořadatel je oprávněn plánovanou soutěž či přehlídku zrušit v případě, že mu její realizaci okolnosti (např. nedostatečný počet přihlášených) nedovolují. O této skutečnosti informuje příslušný okresní referent soutěží a přehlídek všechny přihlášené v takovém časovém předstihu, který mu okolnosti dovolí, e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce! Zároveň je tato skutečnost uvedena u příslušné soutěže či přehlídky na webu http://soutezekhk.ssis.cz.

4.4 Každý přihlášený je povinen si před odjezdem na soutěž či přehlídku ověřit, zda příslušná soutěž či přehlídka nebyla zrušena, a pořadatel nepřebírá odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

 

5 Průběh soutěží a přehlídek

5.1 Prezence účastníků je obvykle zahájena 30 min. před zahájením soutěže či přehlídky.

5.2 Certifikát o absolvování soutěže či přehlídky, tj. diplom, diplom za účast/pamětní list či diplom úspěšného řešitele, je účastníkům předán po ukončení soutěže, případně zaslán na adresu školy. Způsob předání je vždy závislý na náročnosti vyhodnocení konkrétní soutěže či přehlídky.

5.3 Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

5.4 Výsledkové listiny jsou zveřejněny na webových stánkách soutěží http://soutezekhk.ssis.cz

5.5 V průběhu soutěží a přehlídek je v některých případech pořizována fotodokumentace sloužící k prezentačním, propagačním a dokumentačním účelům.

 

 

 

30. června 2014                                                                     Mgr. Bc. Marcela Nováková

ředitelka organizace

 

 

Kalendář
<<   05 / 2018   >>
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Aktuality
21.02.2018

POZOR, změna termínů okresních kol a termínů uzávěrky přihlášek Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou.

14.12.2017

POZOR, změna termínu zadávání výsledků školního kola Chemické olympiády kategorie D do databáze do 16.2.2018.

31.10.2017

Přehled okresních a krajských kol soutěží 2017/2018


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj